PRIJATELJSTVO PUNO LJUBAVI IZMEĐU NEBESKIH ANĐELA GALKTIČKE FEDERACIJE PLANETA I ZEMALJSKOG ČOVEKA U SVEMIRSKOM BRODU